کالاها

دسته بندی ها

article

Модели И Методологии Разработки По

дополнительных элементов. Чтобы калькулятор точно рассчитал стоимость, нужно правильно указать размер «а» – это расстояние, которое займет кухня по стене А. И размер «b» – расстояние, что займет кухня по Явный мотив преемственности между прошлым и настоящим – с другой, […]

article

Циклы В Java: Основы Работы, Как Использовать И Примеры

Циклы — это структуры для управления повторяющимся потоком программы. Первая часть представлена логическим условием для управления. Вторая часть — блок кода, который будет выполняться, пока условие истинно или пока условие не станет ложным. Булевое условие пересматривается при каждом запуске блока […]

سجاد اوستا برندی است که از دل باورهای قلبی و مهارت آقای سجاد صدیق با هدف ترویج ایده‌ای متفاوت در ایران تاسیس شده است. تمرکز اصلی سجاد اوستا بر روی نان است. اما در کنار آن از تهیه انواع شیرینی، دسر و قهوه نیز غافل نمی‌شود. چرا که دوست دارد پاسخگوی نیازهای اقشار مختلفی از جامعه باشد که دوست دارند به سمت تجربه‌های جدید سوق پیدا کنند.

کلیه حقوق این سایت متعلق به کافه بیکری نان سجاد اوستا می باشد

بستن

کالاها

دسته بندی ها

  • ورود با پیامک
  • ورود با رمز
user